ปีการศึกษา 2563  
               
    ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
      แม่แรงเคลื่อนย้ายรถ (Moveable Car Jacks) ->> ดาวน์โหลด แบบรายงานโครงการ เบื้องหลังการนำเสนอผลงาน