ปีการศึกษา 2564  
               
    ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
      ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE
(MAILBOX NOTIFICATION VIA LINE)
->> ดาวน์โหลด แบบรายงานโครงการ
->> เบื้องหลังการนำเสนอผลงาน
 
         
               
    ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
      อ่างล้างชิ้นส่วนอะไหล่
(SPARE PART WASH SINK)
->> ดาวน์โหลด แบบรายงานโครงการ
->> เบื้องหลังการนำเสนอผลงาน
 
         
               
    ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  
      เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี แบบเคลื่อนทีปลอดภัยและต้นทุนต่ำ
(Mobile UV Sterilizer)
->> ดาวน์โหลด แบบรายงานโครงการ
->> เบื้องหลังการนำเสนอผลงาน
 
         
               
  ปีการศึกษา 2563  
               
    ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  
      แม่แรงเคลื่อนย้ายรถ
(Moveable Car Jacks)
->> ดาวน์โหลด แบบรายงานโครงการ
->> เบื้องหลังการนำเสนอผลงาน