แผนกการเงิน งานกองทุน (กลุ่มนักเรียน, ผู้ปกครอง)      
  -> ชำระค่าเทอม, ส่งสลิปชำระเงิน -> สอบถามเรื่องเงินกู้ กยศ.      
           
       
  งานแนะแนว (Line Officecial) งานแนะแนว (กลุ่มนักเรียน, ผู้ปกครอง)      
  -> สอบถามสมัครเรียน -> สอบถามสมัครเรียน, มอบตัว