วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคพื้นฐาน วิชางานฝึกฝีมือ
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
 
         
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2564
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดโครงการอาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
กิจกรรม บริการวิชาชีพกับชุม เพื่อเสริมสร้างการมีจิตอาสา
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคพื้นฐาน วิชางานฝึกฝีมือ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปฏิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา"
บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปฏิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา"
บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดทางเดินเท้า
บริเวณหน้าวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พัฒนาสภาพแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณคลองบางจาก (พระโขนง2)
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
 
 
     
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 
 
     

 

         
  รายการชูรัก ชูรส เดทครั้งแรก ชวนแฟนกินอะไรดี ออกอากาศ 23 เมษายน 2564