ความหมาย  
     
     
     
  สีแสด  
     
  สีน้ำเงิน  
     
  สีเลือดหมู