o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

โครงงานนักเรียน-นักศึกษา

 
0 ประมวลภาพโครงงานนักเรียน-นักศึกษา
  ปีการศึกษา 2554  
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน์
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าและสาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงานิ
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบเสียงและภาพ  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
 
     

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th