o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

โครงงานนักเรียน-นักศึกษา

 
0 ประมวลภาพโครงงานนักเรียน-นักศึกษา
  ปีการศึกษา 2553  
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
       
 
 
 
โครงงานTRANSISTOR CONTROL WITH LDR CIRCUITS
โครงงานTRANSISTOR CONTROL WITH THERMOSTAT CIRCUITS
 
 
 
 
โครงงานเครื่องรับวิทยุ AM
โครงงานวงจรเปิดไฟอัตโนมัติยามค่ำคืน
 
 
 
 
โครงงานวงจรหรี่ไฟ
โครงงาน วงจรกันขโมยรถจักรยานยนต์ ด้วยระบบสตาร์ท
 
 
 
 
โครงงานวงจรชาร์จไฟ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โครงงานวงจรตรวจความต้านทาน สูง-ต่ำ
 
 
 
 
โครงงานวงจรตั้งเวลาเปิดไฟ
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าและสาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงานิ
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบเสียงและภาพ  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       
 
 
 
โครงงานNetwork e-learning online
โครงงานโปรแกรมดูดวง
 
 
 
 
โครงงานโปรแกรม อ่านรหัสบาร์โค๊ดพนักงาน
โครงงานโปรแกรม เช็คสต็อคสินค้าด้วยบาร์โค๊ด
 
 
 
 
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
 
     

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th