o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

โครงงานนักเรียน-นักศึกษา

 
0 ประมวลภาพโครงงานนักเรียน-นักศึกษา
  ปีการศึกษา 2552  
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
       
 
 
 
โครงงานวงจรเตือนปิดตู้เย็น
โครงงานวงจรเปิดปิดไฟฟ้าด้วยแสง ในเวลากลางคืน
 
 
 
 
วงจรปิดเปิดไฟด้วยแสง
วงจรหลอดไฟพอเพียง
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าและสาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงานิ
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบเสียงและภาพ  
       
 
 
 
โครงงานROBOT B.I.T
โครงงานOverhead LCD Projector
 
 
 
 
โครงงานMusic Car
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       
 
 
 
โครงงานCamera CCTV
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
 
     

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th