o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

โครงงานนักเรียน-นักศึกษา

 
0 ประมวลภาพโครงงานนักเรียน-นักศึกษา
  ปีการศึกษา 2551  
  โครงงานระดับ ปวช.  
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้าและสาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงานิ
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบเสียงและภาพ  
       
 
 
 
โครงงานเครื่องคาราโอเกะ
โครงงานเครื่องนวดไฟฟ้า
 
 
 
 
โครงงานกล้องวงจรปิด
โครงงานกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
 
 
 
 
โครงงานตู้ปริ้นรูปอัจฉริยะ
โครงงานรถบังคับติดกล้องวงจรปิด
 
 
 
 
โครงงานสายอากาศโพลเด็ดไดโพล
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       
 
 
 
โครงงานสื่อการเรียนการสอน เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบมัลติมีเดีย
โครงงานการควบคุมกล้องวงจรปิด ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต
 
 
 
 
โครงงานการควบคุมสเต็ปปิ้งมอเตอร์ จากปริ้นเตอร์พอร์ต
โครงงานเปิด-ปิดไฟลาย AC ผ่านคอมพิวเตอร์ PC
 
 
 
 
โครงงานระบบเสียงช่วยสอน สำหรับห้องคอมพิวเตอร์
   
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
       
  โครงงานระดับ ปวส.  
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล  
       
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
โครงงาน
โครงงาน
 
 
 
 
 
     

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th