o
o
o
QR - CODE
 
 
o
เฟสบุ๊ค
  Fan Page ของวิทยาลัย  
  กลุ่มปิดของวิทยาลัย  
o
ข่าวสาร
  รับสมัคร ปวช., ปวส.  
  เนื้อเพลงมาร์ชเทคโนฯ  
  โครงงานนักศึกษาปี 51  
  โครงงานนักศึกษาปี 52  
  โครงงานนักศึกษาปี 53  
  โครงงานนักศึกษาปี 54  
  โครงงานนักศึกษาปี 55  
  SAR_51  
  SAR_52  
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
  ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
  กำหนดการภาคฤดูร้อน-55  
o

ข้อมูลทั่วไป

  หลักสูตร  
  แผนภูมิบริหาร  
  ประวัติวิทยาลัย  
  ปรัชญาของวิทยาลัย  
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
  การติดต่อกับวิทยาลัย  
  สถาบันในเครือฯ  
  เกียรติประวัติ  

oo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

o

o
o
ราคาซื้อขายสกุลเงินต่างๆ
o
o
o
ราคาน้ำมัน (คลิกเลือกปั๊ม)
o
o
o

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง
 
ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยกรุงเทพช่างกลขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรู้ ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อ่านเพิ่มเติม)
 
 
รับผู้จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. รับผู้จบวุฒิปวช., หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (อ่านเพิ่มเติม)
   
 
วิทยาลัยมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีนิสัยรักงาน มีความรู้ มีสติปัญญา มีความชำนาญในวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และมีจริยธรรม
มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิทยาลัยจึงกำหนดปรัชญาว่า วิชาดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 
0โครงการอบรมคุณธรรม 2556
 
 

โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2556 (ชมภาพข่าว)

 

 

0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนบัวเกิด วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ชุมชนบัวเกิด ซอยอุดมสุข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 

 

0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนมณียาวิลล์ วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ชุมชนมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 

 

0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 5 วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ชุมชนเชลียง 5 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 

 

0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 

 

0 ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนฯกรุงเทพ ว.กาญจนภิเษก สป.
 
 

ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนฯกรุงเทพ ว.กาญจนภิเษก สป. (ชมภาพข่าว)

 

 

0 ถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
 
 

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมฯ ราชินีนาถ วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 

 

0 โครงการบรรยายทัศนคติเชิงบวก
 
 

วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. นักเรียนปวช.ทุกห้องทุกชั้นปีเข้าฟังบรรยายพิเศษ "ทัศนคติเชิงบวก" ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา (ชมภาพข่าว)

 

 

0 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วประเทศ (ชมภาพข่าว)

 

 

0 โครงการอบรมคุณธรรม ปีการศึกษา 2554
 
  โครงการอบรม ค่ายพุทธธรรมผู้นำเยาวชน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2554 ณ.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  
 
   
วิดีโอ
ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีเข้าชมเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 

 

0 บรรยากาศการ Present โครงงาน สาขา IT รอบแรก
 
  บรรยากาศการ Present โครงงาน ของนักศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบแรก รับชมเพิ่มเติมได้ในเว็บบอร์ดของวิทยาลัย หัวข้อโครงงาน  
 
   
วิดีโอ
ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีเข้าชมเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 

 

0 การทดสอบโครงงาน นักศึกษา ปวส. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
  บรรยากาศการทดสอบโครงงาน Car Audio ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553 รับชมเพิ่มเติมได้ในเว็บบอร์ดของวิทยาลัย หัวข้อโครงงาน  
 
   
วิดีโอ
ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีเข้าชมเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 

 

0 โครงการล้างห้องน้ำ - กิจกรรมองค์การวิชาชีพปวช.2 และ ปวช.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
  บรรยากาศการดำเนินการโครงการล้างห้องน้ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และ 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
   
วิดีโอ
ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีเข้าชมเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
 
 
0 ประมวลภาพกิจกรรมและความสำเร็จ งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25
 
  บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประจำปีการศึกษา 2553  
 
   
วิดีโอ
ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีเข้าชมเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

 

 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th