o
o
o
ดาวน์โหลด
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อนระดับ ปวช.  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 1  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 2  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 3  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 4  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 5  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ระดับ ปวช. รอบที่ 6  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อนระดับ ปวส รอบที่ 1  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อนระดับ ปวส รอบที่ 2  
  ตารางสอน ปวช.-ปวส. ภาคปกติ  
  ตารางสอน ปวช. ภาคสมทบ  
  ตารางสอน ปวส. ภาคสมทบ  
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  
  ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  
o
เฟสบุ๊ค
  Fan Page ของวิทยาลัย  
o
ข่าวสาร
  รับสมัคร ปวช., ปวส.  
  เนื้อเพลงมาร์ชเทคโนฯ  
  โครงงานนักศึกษาปี 51  
  โครงงานนักศึกษาปี 52  
  โครงงานนักศึกษาปี 53  
  โครงงานนักศึกษาปี 54  
  โครงงานนักศึกษาปี 55  
o

ข้อมูลทั่วไป

  หลักสูตร  
  แผนภูมิบริหาร  
  ประวัติวิทยาลัย  
  ปรัชญาของวิทยาลัย  
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
  การติดต่อกับวิทยาลัย  
  สถาบันในเครือฯ  
  เกียรติประวัติ  

oo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

o

o
o

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทางแฟนเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ได้ก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพช่างกลขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรู้ ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อ่านเพิ่มเติม)

รับผู้จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. รับผู้จบวุฒิปวช., หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (อ่านเพิ่มเติม)

 
0การตรวจสอบเครื่องมือ
 

วิทยาลัยมีการตรวจสอบเครื่องมือในช่วงปลายภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆก่อนเปิดสอนในภาคเรียนต่อไป

การตรวจเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์

การตรวจเครื่องมืองานเทคนิคพื้นฐาน

การตรวจเครื่องมือแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

การตรวจเครื่องมือแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

การตรวจเครื่องมือห้องวิทยาศาสตร์

การตรวจเครื่องมือแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนบัวเกิด วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ชุมชนบัวเกิด ซอยอุดมสุข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนมณียาวิลล์ วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ชุมชนมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 5 วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ชุมชนเชลียง 5 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 บรรยากาศการ Present โครงงาน สาขา IT รอบแรก
 

บรรยากาศการ Present โครงงาน ของนักศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบแรก

 
0 การทดสอบโครงงาน นักศึกษา ปวส. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
 

บรรยากาศการทดสอบโครงงาน Car Audio ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
0 โครงการล้างห้องน้ำ - กิจกรรมองค์การวิชาชีพปวช.2 และ ปวช.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
 

บรรยากาศการดำเนินการโครงการล้างห้องน้ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และ 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th