o
o
o
ดาวน์โหลด
  ตารางสอน ปวช. ภาคปกติ  
  ตารางสอน ปวส. ภาคปกติ  
  ตารางสอน ปวช. เรียนวันอาทิตย์  
  ตารางสอน ปวส. เรียนวันอาทิตย์  
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  
  ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปวช.  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปวส.  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปวช. รอบ 1  
  ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปวช. รอบ 2  
o
เฟสบุ๊ค
  Fan Page ของวิทยาลัย  
o
ข่าวสาร
  รับสมัคร ปวช., ปวส.  
  เนื้อเพลงมาร์ชเทคโนฯ  
  โครงงานนักศึกษาปี 51  
  โครงงานนักศึกษาปี 52  
  โครงงานนักศึกษาปี 53  
  โครงงานนักศึกษาปี 54  
  โครงงานนักศึกษาปี 55  
o

ข้อมูลทั่วไป

  หลักสูตร  
  แผนภูมิบริหาร  
  ประวัติวิทยาลัย  
  ปรัชญาของวิทยาลัย  
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
  การติดต่อกับวิทยาลัย  
  สถาบันในเครือฯ  
  เกียรติประวัติ  

oo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

o

o
o

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทางแฟนเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ได้ก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพช่างกลขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรู้ ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อ่านเพิ่มเติม)

สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

รับผู้จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. รับผู้จบวุฒิปวช., หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (อ่านเพิ่มเติม)

 
0 โครงการอบรมคุณธรรม
 

โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนบัวเกิด วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ชุมชนบัวเกิด ซอยอุดมสุข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนมณียาวิลล์ วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ชุมชนมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 5 วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ชุมชนเชลียง 5 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th