o
o
o
ดาวน์โหลด
  ตารางสอน ปวช.-ปวส. ภาคปกติ  
  ตารางสอน ปวช. ภาคสมทบ  
  ตารางสอน ปวส. ภาคสมทบ  
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  
  ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560  
o
เฟสบุ๊ค
  Fan Page ของวิทยาลัย  
o
ข่าวสาร
  รับสมัคร ปวช., ปวส.  
  เนื้อเพลงมาร์ชเทคโนฯ  
  โครงงานนักศึกษาปี 51  
  โครงงานนักศึกษาปี 52  
  โครงงานนักศึกษาปี 53  
  โครงงานนักศึกษาปี 54  
  โครงงานนักศึกษาปี 55  
o

ข้อมูลทั่วไป

  หลักสูตร  
  แผนภูมิบริหาร  
  ประวัติวิทยาลัย  
  ปรัชญาของวิทยาลัย  
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
  การติดต่อกับวิทยาลัย  
  สถาบันในเครือฯ  
  เกียรติประวัติ  

oo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

o

o
o

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทางแฟนเพจวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ได้ก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพช่างกลขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรู้ ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อ่านเพิ่มเติม)

รับผู้จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. รับผู้จบวุฒิปวช., หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (อ่านเพิ่มเติม)

ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ได้รับรางวัลอินทรจักร สาขาสตรีดีเด่นที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561 จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน และ องค์การวัยรุ่นอาเชียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะฮอลล์

 
0การตรวจสอบเครื่องมือ
 

วิทยาลัยมีการตรวจสอบเครื่องมือในช่วงปลายภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆก่อนเปิดสอนในภาคเรียนต่อไป

การตรวจเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์

การตรวจเครื่องมืองานเทคนิคพื้นฐาน

การตรวจเครื่องมือแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

การตรวจเครื่องมือแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

การตรวจเครื่องมือห้องวิทยาศาสตร์

การตรวจเครื่องมือแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนบัวเกิด วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ชุมชนบัวเกิด ซอยอุดมสุข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนมณียาวิลล์ วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ชุมชนมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 5 วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ชุมชนเชลียง 5 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 บรรยากาศการ Present โครงงาน สาขา IT รอบแรก
 

บรรยากาศการ Present โครงงาน ของนักศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบแรก

 
0 การทดสอบโครงงาน นักศึกษา ปวส. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
 

บรรยากาศการทดสอบโครงงาน Car Audio ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
0 โครงการล้างห้องน้ำ - กิจกรรมองค์การวิชาชีพปวช.2 และ ปวช.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
 

บรรยากาศการดำเนินการโครงการล้างห้องน้ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และ 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th